Istota ubezpieczenia NNW

Published on 08/21,2017

Istota ubezpieczenia NNWUbezpieczenia osobowe obejmują między innymi ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, nazywane w skrócie polisą NNW. Co podlega ochronie w takim ubezpieczeniu i w jakich przypadkach można otrzymać wypłatę odszkodowania?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym, w którym przedmiotem ochrony jest życie lub zdrowie człowieka. Nie jest ono tożsame z ubezpieczeniem na życie, bowiem prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje dopiero w momencie, kiedy osoba ubezpieczona dozna nieszczęśliwego wypadku powodującego określone w warunkach ubezpieczenia skutki.

W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczenie NNW może być oddzielną polisą, jak w przypadku ubezpieczenia szkolnego, ale również dołączane bywa do innych, większych polis, np. ubezpieczenia OC i AC pojazdu mechanicznego, pakietu mieszkaniowego czy turystycznego. Stanowi wówczas uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy warto skorzystać z tego typu ubezpieczenia?

Eksperci z dziedziny ubezpieczeń twierdzą, że ubezpieczenie NNW może być bardzo przydatne. Zapewni środki finansowe niezbędne na leczenie, głównie prywatne, rehabilitację i powrót do zdrowia. Może stanowić środki przeznaczone na zapewnienie rekompensaty strat poniesionych przez poszkodowanego ubezpieczonego lub jego najbliższych, jeśli dojdzie do jego śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co ciekawe, można mieć nawet kilka ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i w razie zaistnienia ubezpieczeniowego skorzystać z każdego z nich, ponieważ dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń.

Odszkodowanie wypłacone z polisy NNW będzie tym wyższe, im wyższą sumę ubezpieczeniową ustali klient z towarzystwem. Od niej bowiem zależy wysokość świadczenia, ustalana na podstawie procentu uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, jaki doznany został w nieszczęśliwym wypadku. Z kolei im wyższa będzie suma gwarancyjna, tym wyższą składkę przyjdzie płacić za takie ubezpieczenie klientowi.

Zobacz szczegóły: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/bezpiecze%c5%84stwo-rodzina/ubezpieczenie-nnw-na-wszelki-wypadek

 


Comments

Leave a Reply